ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 49 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ18 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรและไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา