ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 53 ครั้ง ]

 สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมทั้งประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา                                                                             5

   สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน