ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 66 ครั้ง ]

เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) รุ่นที่ 1/2562 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสถานศึกษามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น สามารถแต่งตั้งเป็นผู้กำกับลูกเสือของโรงเรียน และเพื่อบริหารงานลูกเสือใน กองลูกเสือของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิจิตร และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 -12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C