ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 48 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และร่วมประชุมประชุมทางไกล เพื่อรับชมการเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. และประชุมชี้แจงข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ.                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference