ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 53 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 30 เมษายน 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน วิธีการประเมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี และจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายธนู อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สกสค.จังหวัดพิจิตร นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแซง นางสิริพร ผลประเสริฐ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านลำนัง นายวิทยา เอี้ยงหมี ผอ.โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง