ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 91 ครั้ง ]

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 28 มีนาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดพิจิตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และคุณธรรมจังหวัดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ที่ CK HALL อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ