ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 93 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 28 มีนาคม 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา 1-3 ,4-6 ,ระดับมัธยมศึกษา 1-3 และ 4-6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปขยายผลต่อไป ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยนางยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินการอบรม ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา