ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 121 ครั้ง ]

วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 28 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน วันแห่งความสำเร็จ มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาและอนุบาล พร้อมทั้งเปิดโลกวิชาการ Ppen House 2019 โดยมีนายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนวัดคลองโนน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน วันแห่งความสำเร็จ ณ.คลองโนน