ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 100 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 25 มีนาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายปิติ วิทยการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยนายวรพันธุ์ สุวณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติของจิตอาสา มีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเข้ารับการอบรม ที่หอประชุมจังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”