ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 124 ครั้ง ]

วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 22 มีนาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน “วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว” มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและอนุบาล ของโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว