ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 54 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 21 มีนาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง(Stand Alone) ตามนโยบาย สพฐ.ที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล                                                                             4

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone