ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 44 ครั้ง ]

มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           สพป.พิจิตร เขต 1 รณรงค์ไม่ใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียว มีแก้วเป็นของตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายลด คัดแยก ขยะมูลฝอย สพป.พิจิตร เขต 1 ด้วยการนำแก้ว ของตนเองมาใช้ในการเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 20 มีนาคม 2562                                                                             6

  มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม