ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 112 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 20 มีนาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด มี รอง.ผอ.สพป.พจ.1 ผอ.กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม War Room                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด