ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 111 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.พิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ข้อสั่งการของ สพฐ. และให้ความเห็นชอบการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน