ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 55 ครั้ง ]

เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 15 มีนาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงผลงานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น และนายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์ เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์