ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 174 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 13 มีนาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน มรดกไทยสู่มรดกโลก โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เพื่อกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรและเข้ารับการอบรม ที่โรงเรียนวัดหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน