ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 58 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ(ลูกเสือ)ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี(ลูกเสือ) นำเสนอคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความเห็นชอบต่อไป                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ