ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 51 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นส.บุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย นส.บุญอมร ไทยประเสริฐ นางเจริญา สินมณี นักทรัพยากรบุคคล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ. หลักสูตรบทบาทนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.ยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่วัดเขาถ้ำ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ