ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

Open house ยางคอยเกลือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 129 ครั้ง ]

Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดรั้วโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ“Open house” มีกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงผลงานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก และเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ที่โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             5

    Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ Open house ยางคอยเกลือ