ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 63 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้รับทุนโครงการทุนการศึกษา ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษา พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบกรศึกษาระดับ ม.ต้น ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 11 คน คัดให้เหลือ 5 คน ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรพิจารณาต่อไป                                                                             4

    สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา