ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 119 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการประชุมในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ