ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 71 ครั้ง ]

Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง Day Camp ของโรงเรียนในสังกัด War Room เมืองสระหลวง และโอฆะนคร กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง จำนวน 7 โรงเรียน 1 โรงเรียนเครือข่าย คือโรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ โรงเรียนวัดคลองโนน โรงเรียนวัดดงชะพลู โรงเรียนบึงสีไฟ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1 และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เรียนรู้กฎ ระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคีในการทำงาน เป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 220 คน คณะครูกว่า 30 คนที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง