ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 87 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะสม คุณภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี มีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 63 คน เข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่