ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 67 ครั้ง ]

ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 “ลูกเสือไทยรักสถาบัน ยึดมั่นประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด ร่วมจิตอาสา” ในการสร้างค่ายย่อยทั้ง 7 ค่าย และสร้างฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจัดงานชุมนุมในวันที่ 6-8 ภุมภาพันธ์ 2562 ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ