ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 64 ครั้ง ]

โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ                                                                             6

    โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน