ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ตรวจเพื่อความถูกต้อง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 62 ครั้ง ]

ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย บุญทั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ซึ่งได้รับจัดสรรจำนวน 1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ 18,782,000 บาท และจะสิ้นสุดการก่อสร้างในวันที่ 3 เมษายน 2562                                                                             5

    ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง ตรวจเพื่อความถูกต้อง