ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 79 ครั้ง ]

เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 24 มกราคม 2562 นางสมหมาย รอดเพชร รก.ผอ.โรงเรียนวัดยางคอดเกลือ เปิดค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เพื่อให้ลูกเสือสำรองได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ เปิดค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ