ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 65 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 23 มกราคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 1 โดยนายวิเชียร ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กับวิทยาลัยเพราะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกันจัดโครงการค่ายศิลปะ(ART CAMP) “เพาะพันธ์ศิลป์” วิทยาลัยเพาะช่าง เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะให้กับนักเรียน และพัฒนาครูศิลปะ ซึ่งมีครู นักเรียน ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ที่สนใจเข้าค่ายในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์ สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่าย พี่สอนน้อง เรียนศิลป์