ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 61 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ " นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดพิจิตร ที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในงานมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมหลากหลาย อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของแจกเด็กมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี                                                                             4

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562