ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 71 ครั้ง ]

โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ม.ค. 62 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1กล่าวขอบคุณ นางสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยตาม โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร มีนักเรียน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนวัดคลองโนน โรงเรียนบึงสีไฟ โรงเรียนบ้านสวนแตง และโรงเรียนวัดฆะมัง พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ1) อ.เมือง จ.พิจิตร...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว                                                                             5

    โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กชาติ