ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 72 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 3 มกราคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มี ผอ.สพป./สพม. ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม ที่ห้อง War Room สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             4

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference