ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 89 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ควบคุม ดูแล การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และป้องกัน ป้องปรามการรับนักเรียนให้โปร่งใส ยุติธรรม                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน