ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 161 ครั้ง ]

คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 15 ธันวาคม 2561 ทีมตะกร้อหญิง 15 ปี โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ ซึ่งโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ เป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12 ปีชาย และ 15 ปีชาย หญิง ระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561 และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                             5

    คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ คลองคะเชนทร์ คว้ารองชนะเลิศ “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ