ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ค่ายเคมีสัญจร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 67 ครั้ง ]

ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายปิติ วิทยการ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายณฐนนท์ เวชพร ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาออกค่ายเคมีสัญจร เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ นันทนาการ และบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 15-16 ธค.61 ที่โรงเรียนวัดดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร                                                                             6

    ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร ค่ายเคมีสัญจร