ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 146 ครั้ง ]

เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง (โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) วัดคลองโนน วัดดงชะพลู บึงสีไฟ) และโรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถ้ำผาท่าพล และโรงเรียนวัดบ้านบุ่ง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก                                                                             6

    เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดแล้ว...ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม