ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 68 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2560 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายในแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เพื่อสร้างความตระหนักด้านการต่อต้านการทุจริตให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ รับทราบ ถึงข้อเสียหายในการทำทุจริต และส่งเสริมให้ทุกๆคน ทุกๆ หน่วยงานเอาจริงเอาจังในการต้อต้านการทุจริต ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)