ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 76 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทน สพป.พิจิตร เขต 1 ในการปฏิบัติหน้าที่นับนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน ตามมาตรการ สพฐ.ในการป้องการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนับจำนวนนักเรียนเป็นรายบุคคลของแต่ละโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน