ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 78 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิจิตร และวัดหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา อันเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน                                                                             4

    สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา