ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 86 ครั้ง ]

เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “เมืองโอฆะนครเกมส์” กำหนดการแข่งขันในวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬาของนักเรียน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างโรงเรียน                                                                             6

    เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์ เปิดแล้ว...โอฆะนครเกมส์