ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 91 ครั้ง ]

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ที่หอประชุมจังหวัดพิจิตร วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ                                                                             6

    14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง