ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 89 ครั้ง ]

 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.  สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.  สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.  สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                                                             5

     สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.  สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.  สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.  สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.