ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 94 ครั้ง ]

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           สพป.พิจิตร เขต 1 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร                                                                             6

    ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน