ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 110 ครั้ง ]

ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการประเมินผลฯ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร จำนวน 37 ราย ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ตรวจขั้นที่ 5 ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน