ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 253 ครั้ง ]

เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนจังหวัดนครสวรรค์ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัด ซึ่งแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ โดยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั้นมีมากมายมหาศาลเกินกว่าจะนำมากล่าว ณ ที่นี่ได้ครบถ้วน หนึ่งในโครงการทางด้านการศึกษา ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมากที่สุด คือ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ทรงพระราชทานแก่เยาวชน และ ประชาชน มาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ. ศ. 2513 มีคุณค่าต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งสมควรที่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู ควรจะได้ส่งเสริมให้มีการใช้หนังสืออย่างแพร่หลายในทุกโรงเรียน ตลอดจนนักเรียนทุกคนสมควรที่จะได้อ่านหนังสือทั้งชุด หรือได้ใช้อ่านค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นการเสริมความรู้ต่อตนเอง                                                                             6

    เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย เริ่มแล้ว..ทั่วประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย