ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 263 ครั้ง ]

Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม Conference สพป.พิจิตร เขต 1 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงกรอาหารกลางวัน ในส่วนของโรงเรียนสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ทุกโรงเรียนรับชมทาง youtube และ obec tv                                                                             5

  Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch น้อง ๆ อิ่มท้อง สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ