ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 230 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและครอบครัว การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียน มีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสากเหล็ก อำเภอวังทรายพูน จำนวน 204 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561 ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้กระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด