ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 233 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           สพป.พิจิตร เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการไปนิเทศโรงเรียนเครือข่ายลูกเสือในสังกัดกลุ่มละ 1 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน ในวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ยกระดับคุณภาพวิชาลูกเสือ