ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 1629 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมกำแพงแห่งความภักดี อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งในวันนี้ สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นเจ้าภาพร่วม โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และสืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย หลังจากนั้นเยี่ยมชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่ดำเนินการโดย สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประจำทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ที่เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และในตลาดยังมีพระสงฆ์มาบิณฑบาต ได้ช๊อบได้บุญ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย & ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน