ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 128 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเข้าอบรมกว่า 150 คน                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาครูปฐมวัย