ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 158 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย สังคม และความมั่นคงของชาติ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดอำเภอเมือง อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก จำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน จำนวนทั้งสิ้น 170 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร